Test E Testosteron Enanthate 250 mg 10 ml

35 kr

Testosteron Enanthate 250 är en oljebaserad injicerbar steroid, som är utformad för att långsamt frisätta testosteron från injektionsstället. Denna leverans med långsam frisättning leder till en förhöjning av testosteronnivåer som varar i ungefär två veckor.

Test E Testosteron Enanthate 250 mg 10 ml

35 kr

You cannot copy content of this page