1950 kr

Hygetropin  är en humant tillväxthormon (hGH) Somatropin producerad med rekombinant DNA-teknik identisk med kroppens naturligt producerade hGH.

Hygetropin 8iu 200iu Kit