ATIVAN-Lorazepam 2 mg

1750 kr3800 kr

Lorazepam, som bland annat säljs under varumärket Ativan, är en medicin för bensodiazepin. [2] Det används för att behandla ångestbesvär, sömnproblem, aktiva kramper inklusive status epilepticu

You cannot copy content of this page